Top

Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 2009

Ngày 15 tháng 9 năm 2009 Cty TNHH Việt Hưng tiếp tục được nhà nước chính phủ Việt Nam phong tặng Huân chương lao động hạng 3.

Support online

  • Administrator: Yahoo!Messager Mr. Huy Le

Statistics

  • Visitors: 594,506
  • Pageviews: 677,000
  • Online: 12 (12 guest)

Advertise

Success!